Aprendre a investigar

Protecció de dades personals

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999 de 13 de desembre) s’entén per dades personals «qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables».

Les úniques dades personals identificatives a les que CEDRO tindrà accés mitjançant la web esdelibro.es seran les que els usuaris facilitin mitjançant els diferents formularis existents a la web.

En compliment de la normativa vigent, CEDRO ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat exigible en atenció a les dades personals tractades. Així mateix, està dotat dels mecanismes necessaris al seu abast per evitar en tot el possible els accessos no autoritzats.

Li informem que de conformitat amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades formaran part d’un fitxer responsabilitat de CEDRO i que seran utilitzades per a la gestió i tramitació del servei sol·licitat, així com per a l’enviament d’informació de les nostres activitats i les de tercers relacionades amb els drets d’autor i la cultura.

Igualment, li informem que compta amb els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, així com la possibilitat de revocar el seu consentiment per a l’enviament d’informació de les nostres activitats i les de tercers relacionades amb els drets d’autor i la cultura, que es poden exercitar per escrit a cedro@cedro.org o per carta a carrer Miguel Ángel, 23, n.º 4, 28010 Madrid.