blanco

Les dates


Termini d’inscripció:

29 de octubre
del 2020

26 de març
del 2021


Termini de tramesa de treballs: 

Finalitza el 20 de abril
del 2021


Veredicte del jurat: 

Maig del 2021
Adreçat a

Estudiants i docents

d'ESO,
batxillerat
i cicles formatius de grau mitjà

de totes les comunitats autònomes d’Espanya.
Els treballs han de ser realitzats

en grup

(un mínim de dos i un màxim de quatre estudiants)
i sempre han de ser

coordinats per un professor
.