blanco

As datas


Prazo de inscrición:

29 de outubro
de 2020
-
26 de marzo
del 2021


Prazo de envío de traballos:

finaliza o 20 de abril
de 2021


Fallo do xurado:

Maio de 2021
Dirixido a

Estudantes e docentes de

ESO,
bacharelato
e Ciclos formativos de grao medio

de todas as comunidades autónomas de España.
Os traballos deben realizarse

en grupo

(un mínimo de dous e un máximo de catro estudantes)
e sempre deberán ser

coordinados por un profesor
.