blanco

Les dates

 

Termini d’inscripció:

15 de setembre
del 2023

9 de abril
del 2024


Termini de tramesa de treballs: 

Finalitza el 29 de abril
del 2024


Veredicte del jurat: 

Maig del 2024


 


Adreçat a

Estudiants i docents

d'ESO,
batxillerat
i cicles formatius de grau mitjà

de totes les comunitats autònomes d’Espanya.
Els treballs han de ser realitzats

en grup

(un mínim de dos i un màxim de quatre estudiants)
i sempre han de ser

coordinats per un professor
.