blanco

As datas

 

Prazo de inscrición:

15 de setembro
de 2023
-
9 de abril
del 2024


Prazo de envío de traballos:

finaliza o 29 de abril
de 2024


Fallo do xurado:

Maio de 2024


 


Dirixido a

Estudantes e docentes de

ESO,
bacharelato
e Ciclos formativos de grao medio

de todas as comunidades autónomas de España.
Os traballos deben realizarse

en grupo

(un mínimo de dous e un máximo de catro estudantes)
e sempre deberán ser

coordinados por un profesor
.