As datas

 

Prazo de inscrición:

21 de setembro
de 2017
-
23 de marzo
del 2018

Prazo de envío de traballos:

finaliza o 23 de abril
de 2018

Fallo do xurado:

Xuño de 2018


Dirixido a

Estudantes e docentes de

ESO,
bacharelato
e Ciclos formativos de grao medio

de todas as comunidades autónomas de España.
Os traballos deben realizarse

en grupo

(un mínimo de dous e un máximo de catro estudantes)
e sempre deberán ser

coordinados por un profesor
.