blanco

A túa misión


Moi fácil!

Rexístrese no concurso, facer un traballo interesante sobre un tema que quere investigar (música, ciencia, cinema, literatura, arte, historia, deportes, filosofía e pensamento, tecnoloxías...), publicarlo en alguna plataforma (web o blog propio en Wordpress, Blogger, Blogspot, Blogia...; plataformas en línea: Scribd, Paper.li, Flickr, Prezi, VoiceThread, Youtube, Tumblr...) i comunicaran a Es de libro a URL na que está aloxado.

De maneira especial, nesta edición convidámoste a investigar, se o desexas, sobre dous temas específicos

•    Lectura sostíbel: cara onde debe camiñar o sector do libro?

A sostibilidade ocupa un lugar central entre os desafíos aos que se enfronta o ecosistema do libro. O sector debe adaptarse a novos formatos, novas tendencias e avances tecnolóxicos nun escenario de recursos naturais limitados. Proponse analizar as estratexias que se están poñendo en marcha e as que poderían desenvolverse no futuro para garantir a pervivencia do noso sector e a bibliodiversidade que o caracteriza.
(Proposto polo Ministerio de Cultura e Deporte, por medio da Dirección Xeral do Libro e Fomento da Lectura).

•    Lectura e deporte

“Mens sana in corpore sano”. O vello adaxio latino continúa hoxe tan vixente como en tempos da antiga Roma. O cultivo da lectura e o exercicio deportivo son dúas das actividades máis produtivas e edificantes que pode facer o ser humano. O deporte e o libro cada vez están máis unidos. Non só polos excelentes libros que grandes escritoras e escritores dedicaron a temas deportivos (lembremos Allan Silitoe ou Augusto Fontanarrosa), senón que as asociacións deportivas poden e deben ser un marco ideal para o fomento da lectura entre a xente máis nova. A isto cabe engadir que o principal evento do libro no noso estado, a Feira do Libro de Madrid, vai dedicarse este ano ao deporte.
(Proposto pola Comunidade de Madrid, Consellería de Cultura).

O convite a participar no concurso mediante investigacións realizadas sobre estes temas ten un carácter voluntario.

Se queres saber máis, tes dúbidas... dá unha volta nas Bases do concurso.

Se logras que a túa creación sexa orixinal e respecte as normas de propiedade intelectual
( Pensa en © ! ), poderás ganar un premio.

¡ Mira os premios e concursa !


É imprescindible...

  1. Ser estudante de ESO, bacharelato ou ciclos formativos de grao medio nun centro educativo de calquera comunidade autónoma de España.
  2. Facer un traballo sobre un tema que interese, post-lo en calquera plataforma en liña (sitio web ou o seu blog en Blogger, WordPress, Blogia, Blogspot ...; plataformas de publicación en liña, en diferentes formatos: Scribd, Paper.li, Flickr, Prezi, VoiceThread, YouTube, Tumblr...) e informar a Es de libro a URL onde está aloxado.
  3. Realizar un traballo en equipo (mínimo de dous e máximo de catro alumnos) e sempre coordinado por un profesor do teu centroo.
  4. Seguir un bo plan de traballo (consultar Internet, visitar bibliotecas, facer entrevistas ou enquisas, deseñar probas experimentais…).
  5. Consultar documentos variados (enciclopedias impresas ou electrónicas, libros monográficos, artigos de revistas e xornais, contidos fiables de Internet…).
  6. Ser orixinal na presentación das túas ideas; non copiar nin plaxiar.
  7. Pensar en ©, citar as fontes que empregaras e respectar todas as normas de propiedade intelectual nos textos e nas imaxes.

¡  Inscríbete  !